Cymorth i Hawlio

  Gall ein cynghorwyr Cymorth i Hawlio eich helpu gyda chamau cynnar eich cais Credyd Cynhwysol. Gallwch siarad â nhw ar y ffôn neu ar-lein dros sgwrsio.

 

Gall ein cynghorwyr eich helpu chi:

- cyfrifwch a allwch chi gael Credyd Cynhwysol

- llenwch y cais Credyd Cynhwysol

- paratowch ar gyfer eich apwyntiad Canolfan Swyddi gyntaf

- gwiriwch fod eich taliad cyntaf yn gywir

 

Gallwch ddarllen ein cyngor ar-lein ar Gredyd Cynhwysol ar unrhyw adeg.

 

Ffoniwch ni am gyngor a chefnogaeth:

 

Yn lleol - 01685 382188

Yn genedlaethol - 08000 241 220 (Cymru)

 

I gael cyngor ar-lein, ewch i: Citizensadvice.org.uk/helptoclaim

 

Os ydych chi'n sefydliad lleol sy'n gweithio gyda phobl sydd angen help i wneud cais am Gredyd Cynhwysol, cysylltwch â ni ar 01685 382188 neu anfonwch e-bost atom ar atgyfeiriadau@citizensadvicemt.org.uk i gael mwy o wybodaeth ar sut y gallwch chi gyfeirio neu gyfeirio pobl at ein gwasanaeth.